Thông báo chung

Thông báo xét tuyển bổ sung Đợt 2 – Năm 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH, CĐ 2013
-----------------------------

Số: 1297/2013/TB-TĐT-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO
V/v xét tuyển bổ sung Đợt 2 – Năm 2013

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 và Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định điểm sàn xét tuyển năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 4411/QĐ-BGDĐT ngày 02/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường đại học Tôn Đức Thắng đào tạo ngành Kiến trúc trình độ đại học hệ chính quy;
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 năm học 2013-2014 như sau:

1. Thông tin ngành tuyển bổ sung:
 • Ngành: Kiến trúc
 • Mã ngành: D580102
 • Khối thi: Khối V
 • Điểm xét tuyển: 20 điểm (Môn năng khiếu: hệ số 2)
 • Chỉ tiêu: 50 chỉ tiêu
2. Thủ tục xét tuyển bổ sung:
  • Hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung gồm có:
:: Giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính).
::  Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ
 • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 09/10/2013 đến 28/10/2013.
 • Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo, hoặc gửi chuyển phát nhanh về Phòng đào tạo, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19, Đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM - Điện thoại (08) 3775 5052.
 • Hotline tư vấn tuyển sinh: 093 880 8810.
3. Một số thông tin khác:
 • Thí sinh xem thông báo điểm chuẩn, tra cứu kết quả trên website http://tdt.edu.vn/ và nhận giấy báo trúng tuyển tại Phòng đào tạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng từ ngày 29/10/2013.
 • Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học từ ngày 30/10/2013 – 31/10/2013.
 • Thời gian nhập học chính thức: ngày 04/11/2013.

 

 
 
 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Thái Hữu Tuấn