Thông báo chung

Xét tiếp nhận sinh viên được ở nội trú tại Ký túc xá đợt 3 năm học 2014 – 2015

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
_____________________
Số: 1259/2014/TB-TĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO
V/v Xét tiếp nhận sinh viên được ở nội trú tại
Ký túc xá đợt 3 năm học 201
4 – 2015

Căn cứ vào kết quả của Hội đồng xét duyệt sinh viên nội trú Ký túc xá, Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo danh sách sinh viên được tiếp nhận ở nội trú (đợt 3) năm học 2014 - 2015 (download danh sách đính kèm; xem trên http://ktx.tdt.edu.vn dán bảng tin KTX).
Sinh viên có tên trong danh sách được tiếp nhận tới liên hệ làm thủ tục vào ở nội trú:
Thời gian đóng tiền và nhận phòng ở từ ngày 22/09/2014 đến hết ngày 03/10/2014.

Thủ tục gồm:

 1. Mức phí ở nội trú: Sinh viên có 2 lựa chọn đóng tiền.

* Đóng tiền cả năm học (Từ 15/09/2014 – 31/05/2015): 250.000đ x  8.5 tháng = 2.125.000đ

  1. Phí hồ sơ và làm thẻ.                                                                               20.000đ
  2. Tiền thế chân (đảm bảo giữ gìn tài sản trang thiết bị)                          200.000đ 

                                     Tổng cộng:                                                                               2.345.000đ

* Đóng trước học kỳ I (Từ 15/09/2014 – 15/01/2015): 250.000đ x  4 tháng = 1.000.000đ

  1. Phí hồ sơ và làm thẻ.                                                                               20.000đ
  2. Tiền thế chân (đảm bảo giữ gìn tài sản trang thiết bị)                          200.000đ 

                                     Tổng cộng:                                                                              1.220.000đ

2. Nộp phí ở nội trú:

Sinh viên nộp phí qua Ngân hàng An Bình từ ngày 22/09/2014 đến hết ngày 03/10/2014 (trừ các ngày thứ 7, Chủ nhật) tại các điểm giao dịch sau:
- Phòng G.0005 Ký túc xá Đại học Tôn Đức Thắng (từ ngày 22/08 đến ngày 26/08/2014).
- PGD Phú Mỹ Hưng: 1441, Mỹ Toàn 2, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Quận 7.
- PGD Khánh Hội: 164-166, Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, TP.HCM.
- Chi nhánh Sài Gòn: 855 Trần Hưng Đạo, P.1, Quận 5, TP.HCM.
- PGD Huỳnh Tấn Phát: 416 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM.

3. Sau khi đã đóng tiền sinh viên photo 01 bản phiếu thu, 01 bản sao chứng minh nhân dân, 02 hình 2x3, tới phòng trực KTX làm thủ tục ký hợp đồng, ký bản cam kết, nhận phòng ở.

Sinh viên có tên trong danh sách được tiếp nhận chưa có chỗ ở có thể liên hệ Ban quản trị Ký túc xá để nhận phòng ở trước từ ngày 20/09/2014.                                                        .
Sau ngày 03/10/2014 sinh viên có tên trong danh sách được xét duyệt không tới làm thủ tục vào ở nội trú, Nhà trường sẽ xóa tên khỏi danh sách tiếp nhận.
Những sinh viên làm thủ tục nhập học trễ, sinh viên không được tiếp nhận trong đợt này, nếu còn khó khăn về chỗ ở liên hệ Ban quản trị Ký túc xá đăng ký lại chờ xét trong đợt tiếp theo thay thế cho những sinh viên đã được xét nhưng không vào ở.
Địa điểm liên hệ: Phòng trực Ban quản trị Ký túc xá G.0005 (Nhà G KTX).

Nơi nhận:         
- Ban giám hiệu;
- Phòng CT HS-SV (thực hiện);
- Phòng ĐT&TTTL(thực hiện);
- Phòng Tài chính (thực hiện);
- Dán bảng thông báo, web (thông tin);
- Lưu VT, BQTKTX.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. TRỊNH MINH HUYỀN