Thông báo chung

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC
CHỦ ĐỀ “PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”
DÀNH CHO KHỐI KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ KINH TẾ

Chúng tôi hân hạnh thông báo một khóa học với chủ đề “Phương pháp nghiên cứu khoa học” dành cho Khối khoa học xã hội và kinh tế do Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức từ ngày 25/05/2015 đến 30/05/2015. Chi tiết về khóa học như sau:

1. Bối cảnh

Khoa học xã hội, kể cả kinh tế là lĩnh vực nghiên cứu rộng lớn và phong phú. Nhưng ở Việt Nam, công bố quốc tế về khoa học xã hội và kinh tế là thấp nhất so với các ngành khoa học khác. Phần lớn những nghiên cứu về lĩnh vực khoa học xã hội ở Việt Nam thường được công bố trong các tạp chí nội địa, rất hiếm nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế. Có nhiều nhà khoa học xã hội lí giải rằng vì khoa học xã hội là một lĩnh vực "nhạy cảm" nên khó có công bố quốc tế, nhưng trong thực tế thì không phải vậy. Trong thực tế, chất lượng nghiên cứu khoa học xã hội nói chung là còn rất thấp, từ ý tưởng thiếu cái mới, phương pháp không thích hợp, cách trình bày sai chuẩn mực khoa học, đến cách viết chưa được tốt. Do đó, Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức một khóa học 6 ngày về phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho Khối khoa học xã hội và kinh tế.

2. Mục tiêu

Khóa học có mục tiêu chính là cung cấp các kiến thức và kĩ năng cơ bản cần thiết để thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học xã hội và kinh tế. Sau khóa học, học viên sẽ có thể chọn đề tài nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, đặc biệt là điều tra xã hội, cách soạn bộ câu hỏi, cách phân tích dữ liệu và báo cáo khoa học

3. Đối tượng tham gia

Chúng tôi thiết kế khóa học này cho nhà nghiên cứu khoa học xã hội và kinh tế đang có nhu cầu công bố quốc tế, các nghiên cứu sinh có nhu cầu thực hiện nghiên cứu có chất lượng cao.

4. Địa điểm

Trường đại học Tôn Đức Thắng
Số 19, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

5. Thời gian

Khóa học kéo dài trong 6 ngày, từ 25/05/2015 đến 30/05/2015. Buổi sáng là bài giảng, và buổi chiều là thảo luận hoặc thực hành.

6. Giảng viên

Khóa học do GS. Nguyễn Văn Tuấn phụ trách và giảng dạy. Ông là Giáo sư y khoa thuộc Đại học New South Wales (UNSW), Giáo sư thuộc Đại học Công nghệ Sydney, và Giáo sư thỉnh giảng và trưởng nhóm nghiên cứu cơ xương thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng. Ông là một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong công bố quốc tế, với hơn 250 công trình đã được công bố trên các tạp chí danh tiếng trên thế giới, và ông phục vụ trong ban biên tập các tập san y khoa nổi tiếng trên thế giới, và người soạn hướng dẫn công bố cho Tạp chí Journal of Bone and Mineral Research, và thành viên của Hội đồng Công bố Khoa học (Publication Committee) của Hội loãng xương Hoa Kỳ.

7. Chương trình

Chương trình học sẽ bao gồm 12 bài giảng tập trung vào 6 chủ đề như sau: qui trình nghiên cứu, chọn mô hình nghiên cứu, thu thập dữ liệu, quản lí và phân tích dữ liệu, báo cáo, và viết bài báo khoa học. Học viên sẽ được thực hành trên dữ liệu thật, kể cả dữ liệu kiểm định giáo dục PISA gần đây.  

Thời gian

Nội dung

25/05/2015

Chủ đề: Giới thiệu qui trình nghiên cứu và các khái niệm cơ bản
Sáng: Bài giảng

 • Qui trình nghiên cứu: Nghiên cứu khoa học là gì; tại sao cần nghiên cứu; chu trình nghiên cứu; giải thích các khái niệm cơ bản trong nghiên cứu khoa học.
 • Đề tài nghiên cứu: Cách chọn đề tài nghiên cứu; đề tài nghiên cứu đến từ đâu; tiêu chuẩn để đánh giá một đề tài nghiên cứu; đạo đức khoa học.

Chiều: Thảo luận cách chọn đề tài nghiên cứu.

26/05/2015

Chủ đề: Chọn mô hình nghiên cứu
Sáng: Bài giảng

 • Các mô hình nghiên cứu: Giới thiệu 2 cách tiếp cận vấn đề (định lượng và định tính); nghiên cứu cắt ngang (survey); nghiên cứu ca - chứng; nghiên cứu theo thời gian (longitudinal research); nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên; phân tích tổng hợp (meta-analysis).
 • Phương pháp chọn mẫu trong điều tra xã hội: Cách tính cỡ mẫu cho điều tra xã hội; khái niệm và nhu cầu chọn ngẫu nhiên; khung mẫu; phương pháp chọn ngẫu nhiên.

Chiều: Thảo luận cách tiếp cận một đề tài nghiên cứu

27/05/2015

Chủ đề: Thu thập dữ liệu
Sáng: Bài giảng

 • Thiết kế bộ câu hỏi: Giới thiệu các loại câu hỏi; phân loại biến số thu thập; nguyên lí thiết kế bộ câu hỏi; cách dùng từ ngữ trong cách viết câu hỏi.
 • Quản lí dữ liệu: Mã hoá dữ liệu; thiết kế cơ sở dữ liệu; cách nhập dữ liệu; kiểm tra dữ liệu.

Chiều: Thực hành

28/05/2015

Chủ đề: Phân tích dữ liệu
Sáng: Bài giảng

 • Mô hình phân tích: Lên kế hoạch phân tích; phân biệt phân tích mô tả và phân tích suy luận; phương pháp phân tích mô tả một biến; phương pháp phân tích bằng biểu đồ.
 • Một số phương pháp phân tích phổ biến: Phân tích so sánh hai nhóm (t-test, Ki bình phương); phương pháp phân tích tương quan; phương pháp phân tích tiên lượng (mô hình hồi qui tuyến tính).

Chiều: Thực hành phân tích bằng R.

29/05/2015

Chủ đề: Cách trình bày dữ liệu

 • Trình bày dữ liệu trong báo cáo: Những nguyên tắc cơ bản trong trình bày dữ liệu; tiêu chuẩn để chọn bảng số liệu hay biểu đồ; cách diễn giải (viết) bảng số liệu và biểu đồ.
 • Trình bày báo cáo trong hội nghị: Nguyên lí và qui ước soạn slides bằng powerpoint; qui ước trong việc chọn font, kích thước, màu chữ; cách nói trong hội nghị khoa học; cách quản lí câu hỏi.

Chiều: Thực hành trình bày dữ liệu. Một số học viên tình nguyện trình bày báo cáo bằng powerpoint và sẽ được góp ý và thảo luận.

30/05/2015

Chủ đề: Báo cáo và cách viết bài báo khoa học

 • Cách viết bài báo khoa học: Cách viết phần abstract, dẫn nhập, phương pháp, kết quả, và bàn luận; cách trình bày tài liệu tham khảo.  
 • Xuất bản: Tiêu chuẩn chọn tạp chí; cách viết "cover letter"; phản biện các chuyên gia bình duyệt.

Chiều: Thảo luận và bế mạc

Học viên sẽ được tặng một cuốn sách “Phân tích dữ liệu với R” của GS. Nguyễn Văn Tuấn do Nhà xuất bản tổng hợp TP. HCM xuất bản.

8. Đăng ký và liên lạc:
 • Học viên có thể đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/05/2015.
 • Lệ phí khóa học: 2.700.000 đ (Hai triệu bảy trăm ngàn đồng).

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý phát triển Khoa học và Công nghệ (ThS. Nguyễn Thị Mai Hương), Phòng A303, số 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM.

Điện thoại: (08) 37755 037; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        Tải thông báo tại đây.