Thông báo chung

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
-----------------------------
Số: 257/2015/TĐT-QĐ
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2015
    QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN
CHO CỰU SINH VIÊN TRONG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Căn cứ vào Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban toàn trường lần 2, năm học 2014-2015, ngày 06/02/2015 về việc tuyển sinh sau đại học trong cựu sinh viên, nay Nhà trường ra Quy định và cụ thể hoá chế độ ưu tiên để các đơn vị triển khai thực hiện.

1. Đối tượng ưu tiên: Là sinh viên đã tốt nghiệp đại học ở tất cả loại hình đào tạo tại Trường đại học Tôn Đức Thắng (sau đây gọi là cựu sinh viên), có nguyện vọng dự thi tuyển sinh và vào học trình độ thạc sĩ/tiến sĩ tại Đại học Tôn Đức Thắng.
2. Quy định chế độ ưu tiên:
2.1. Về tuyển sinh:
  1. Tuyển thẳng với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi;
  2. Miễn thi môn Anh văn (nếu chứng chỉ TOEIC còn trong thời hạn 02 năm);
  3. Được ưu tiên xét ở ký túc xá (đối với cựu SV ở tỉnh)
  4. Được ưu tiên tuyển dụng vào làm việc tại Đại học Tôn Đức Thắng sau khi nhận bằng thạc sĩ/tiến sĩ.
2.2. Về học phí:
  1. Giảm 20% học phí ôn thi;
  2. Giảm 10% học phí toàn khoá thạc sĩ/tiến sĩ cho tất cả các đối tượng cựu sinh viên;
  3. Giảm 15% học phí cho đối tượng tốt nghiệp loại khá và 30% cho tốt nghiệp loại giỏi thi ngay sau khi tốt nghiệp;
  4. Giảm 30% giá thành khi mua giáo trình, tài liệu học tập tại Thư viện trường.
3. Thời gian thực hiện: Quy định có hiệu lực từ ngày ký.
Đề nghị các đơn vị phổ biến công khai đến tận cựu sinh viên và trên các phương tiện thông tin.
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
GS. LÊ VINH DANH