Thông báo chung

THÔNG BÁO CHIÊU SINH
Khóa học “Phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS”
_________________________

Phần mềm SPSS (Statistic Package for Social Science) là một phần mềm ứng dụng mạnh, đa năng và chuyên dùng để thực hiện phân tích dữ liệu thu thập qua các hình thức dùng bảng hỏi điều tra, phỏng vấn, . . . Hiện nay, SPSS được sử dụng khá phổ biến trong việc xử lý dữ liệu thống kê trong cả khoa học – kỹ thuật, kinh tế, y học, xã hội học ở viện nghiên cứu, trường đại học cũng như các tổ chức sản xuất, dịch vụ hành chính.

Với mục đích của khóa học là giúp các bạn nhanh chóng tiếp cận cách phân tích dữ liệu bằng SPSS và hiểu bản chất các công cụ sử dụng trong SPSS, nhóm giảng viên chúng tôihỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của học viên với phương pháp sư phạm mang tính tương tác:

- Đặt vấn đề và  hướng dẫn giải quyết vấn đề;
- Diễn giảng nêu vấn đề bằng nhiều tình huống, bài toán thực tiễn;
- Mỗi học viên thực hành trên 1 máy tính và được giảng viên hướng dẫn tận tình.

1. Đối tượng tham gia:

 • Sinh viên đại học, học viên cao học đang quan tâm đến các vấn đề nghiên cứu khoa học hoặc thực hiện luận văn tốt nghiệp.
 • Cán bộ, nhân viên muốn tiếp cận và hiểu sâu về phân tích dữ liệu thống kê, phục vụ công việc tại đơn vị.
 • Sinh viên, học viên cao học, cán bộ, nhân viên muốn tìm hiểu về việc phân tích dữ liệu với phần mềm SPSS.

2. Mục tiêu của khóa học: 

Khóa học cung cấp học viên những kiến thức và kĩ năng sau:

 • Nắm vững và vận dụng được qui trình xử lý và phân tích dữ liệu thống kê;
 • Kĩ năng nhập, mã hóa, biên tập và quản lý dữ liệu hiệu quả;
 • Vận dụng thành thạo những phương pháp thống kê để phân tích dữ liệu như:
 • Phương pháp kiểm định;
 • Phương pháp phân tích phương sai;
 • Phương pháp chọn mô hình hồi quy tối ưu , . . .
 • Hiểu rõ và giải thích được ý nghĩa các kết quả phân tích thống kê;
 • Sử dụng thành thạo phần mềm SPSS để phân tích dữ liệu thống kê.

3. Nội dung khóa học:

 • Tổng quan phân tích dữ liệu bằng SPSS;
 • Kiến thức cơ bản trong thống kê, giới thiệu phương pháp phân tích dữ liệu:
Phương pháp thăm dò (thống kê mô tả) và
phương pháp khẳng định (thống kê suy diễn);
 • Mã hóa - nhập dữ liệu và làm sạch dữ liệu;
 • Các công cụ phân tích thống kê mô tả: Phân tích bảng chéo, phân tích câu hỏi có nhiều sự lựa chọn. . .
 • Bài toán đánh giá sự khác biệt về trung bình giữa hai mẫu độc lập;
 • Bài toán đánh giá sự khác biệt về trung bình từ nhiều mẫu độc lập (Phân tích phương sai);
 • Một số phương pháp kiểm định phi tham số: Kiểm định dấu (Sign Test); Kiểm định dấu và hạng  Wilcoxon; Kiểm định Mann-Whiney; Kiểm định Kruskal – Wallis,. . .
 • Phân tích độ tin cậy của thang đo với Cronback Alpha
 • Phân tích tương quan và phân tích hồi qui;

4. Khai giảng và lịch học:

- Tổng số tiết: 45 tiết - học viên sẽ học trong 15 buổi.

 • Lịch học: từ 18h00 đến 20h30, thứ 2,4,6;
 • Từ ngày 15/04/2015 đến ngày 30/05/2015.

5.  Cấp chứng nhận:        
    
Kết thúc khóa học, học viên đạt sẽ được cấp chứng nhận do Đại học Tôn Đức Thắng cấp.

6. Học phí và ghi danh:
            - Học phí: 1.000.000 vnđ (bao gồm tài liệu học tập).
            - Giảm học phí 20% đối với sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng.
            - Học viên sẽ nhận tài liệu học tập vào buổi học đầu tiên của khóa học.
            - Học viên đăng kí khóa học ghi danh tại:

Văn phòng khoa Toán – Thống kê Trường đại học Tôn Đức Thắng
Địa chỉ: Phòng C004, số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, quận 7, TP.HCM
Điện thoại: 08377 55061.
Thời gian làm việc: 7h30’ – 17h00’,  từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.