Thông báo chung


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Số: 485/2017/TĐT-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc ứng tuyển vào các vị trí, công việc chuyên môn Năm 2017

Để phục vụ kế hoạch đào tạo và nghiên cứu khoa học Năm 2017 và các năm sau, Đại học Tôn Đức Thắng có nhu cầu tuyển dụng, bố trí công việc cho các Nhà khoa học, chuyên gia vào các vị trí, công việc chuyên môn Năm 2017 với các nội dung sau đây:

1. Đối tượng và điều kiện ứng tuyển: 

Nhà khoa học cơ hữu của Trường, Nhà khoa học ngoài trường có trình độ tiến sĩ và thỏa mãn tiêu chuẩn vị trí, công việc chuyên môn tương đương các tên gọi dưới đây.

2. Vị trí, công việc chuyên môn cần tuyển:

Công việc chuyên môn tương đương nhiệm vụ của Giáo sư thực thụ, Giáo sư dự bị, Giáo sư trợ lý trong tất cả các ngành, lĩnh vực; cả giảng dạy và nghiên cứu.

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các vị trí, công việc chuyên môn:
4. Nghĩa vụ và quyền lợi khi được tuyển dụng vào vị trí, công việc chuyên môn:
  • Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo các qui định và phân công hiện hành của Nhà trường theo các vị trí, công việc chuyên môn nói trên;
  • Được hưởng các quyền của nhà giáo, nhà khoa học tương xứng với vị trí, công việc chuyên môn nói trên theo qui định của Nhà trường;
  • Được Nhà trường ưu tiên việc giao đề tài, đề án khoa học; cung cấp môi trường làm việc tốt, đầy đủ trang thiết bị theo qui định của Trường để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong nguồn ngân sách của Trường;
  • Được hưởng lương, phụ cấp, chế độ phúc lợi, chế độ nhà công vụ, phòng làm việc riêng, chế độ ưu đãi để phát triển chuyên môn… theo qui định hiện hành của Trường đại học Tôn Đức Thắng dành cho các vị trí, công việc tương ứng trên.
5. Thời gian và thông tin để nộp hồ sơ dự tuyển:
  • Nộp hồ sơ dự tuyền từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/06/2017.
  • Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ tại: Phòng Quản lý phát triển Khoa học và Công nghệ (DEMASTED), Phòng A303, số 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: (08) 37 755 037; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

  GS. LÊ VINH DANH