Thông báo chung


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CTLK ĐÀO TẠO
VỚI NƯỚC NGOÀI NĂM 2017

Số: 519 /2017/TB-HĐTSCTLK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

Nhận hồ sơ xét tuyển chương trình liên kết đào tạo
trình độ đại học với nước ngoài đợt 1 năm 2017

Trường đại học Tôn Đức Thắng (viết tăt: ĐHTĐT) thông báo nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 năm 2017 các chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học với nước ngoài (gọi tắt: chương trình liên kết), hình thức cấp song bằng và đơn bằng như sau:

I. Đối tượng tuyển sinh, điều kiện tiếng Anh, chương trình liên kết cấp song bằng và đơn bằng:

1. Đối tượng tuyển sinh

Học sinh Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên hoặc các hình thức tương đương theo qui định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

2. Điều kiện tiếng Anh

Sinh viên chưa đạt được trình độ tiếng Anh B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu về năng lực ngoại ngữ hoặc tương đương, phải tham gia học chương trình tiếng Anh theo qui định.

3. Chương trình liên kết cấp song bằng và đơn bằng

 • Chương trình liên kết cấp song bằng là chương trình học khi tốt nghiệp sinh viên sẽ nhận được hai bằng Cử nhân, một do Trường đại học Tôn Đức Thắng cấp (viết tắt: ĐHTĐT) và một do Trường đại học đối tác nước ngoài cấp (viết tắt: Trường liên kết);
 • Chương trình liên kết cấp đơn bằng là chương trình học khi tốt nghiệp sinh viên sẽ nhận được bằng Cử nhân doTrường liên kết cấp.

II. Phương thức xét tuyển:

ĐHTĐT thực hiện xét tuyển chương trình liên kết cấp song bằng và đơn bằng theo hai phương thức sau:

 •   Xét kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017;
 •   Xét kết quả học tập bậc trung học phổ thông (THPT).

1. Phương thức 1: xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT

Thực hiện xét tuyển tối đa 50% chỉ tiêu của từng chương trình liên

1.1.  Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 03 học kỳ (HK1, 2 lớp 11 và HK1 lớp 12) ở bậc THPT theo tổ hợp môn xét tuyển

 • Quy ước:
  • Ký hiệu: HK1 là HK1 Lớp 11; HK2 là HK2 Lớp 11; HK3 là HK1 Lớp 12;
  • ĐTB Môn: Điểm trung bình môn học;
  • ĐTB Môni = (Điểm Môni HK1 + Điểm Môni HK2 + Điểm Môni HK3)/3.
 • Phạm vi xét tuyển: tất cả các chương trình liên kết song bằng và đơn bằng.
 • Đối tượng: thí sinh tốt nghiệp THPT.
 • Điều kiện: có điểm trung bình môn theo tổ hợp môn xét tuyển của 3HK (HK1,2 và HK1 lớp 12) đạt ≥ 6.5.
 • Điểm xét tuyển = ĐTB Môn1 + ĐTB Môn2 + ĐTB Môn3 + Điểm ưu tiên.
 • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 03/04/2017- 19/05/2017.

1.2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc kết quả học tập ba năm (lớp 10,11,12) ở bậc THPT theo tổ hợp môn xét tuyển

 • Quy ước:
  • ĐTB Môn: Điểm trung bình môn học;
  • ĐTB Môni = (ĐTB Môni lớp 10 + ĐTB Môni lớp 11 + ĐTB Môni lớp 12)/3.
 • Phạm vi xét tuyển:
  • Chương trình liên kết đơn bằng;
  • Chương trình liên kết cấp song bằng giữa ĐHTĐT và Trường đại học nước ngoài, nhưng thí sinh chỉ có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào học chương trình do Trường đại học nước ngoài cấp bằng. Khi tốt nghiệp sinh viên chỉ nhận được bằng cử nhân do Trường đại học nước ngoài cấp.
 • Đối tượng: thí sinh tốt nghiệp THPT.
 • Điều kiện: có điểm trung bình môn theo tổ hợp môn xét tuyển của năm học lớp 12  hoặc 03 năm THPT (lớp 10,11,12) đạt ≥ 6.0.
 • Điểm xét tuyển: được tính bằng 01 trong 02 cách sau:
  • Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12:
   Điểm xét tuyển = ĐTB cả năm lớp 12 Môn1 + ĐTB cả năm  lớp 12 Môn2 +  ĐTB cả năm  lớp 12 Môn3 + Điểm ưu tiên;
  • Xét tuyển theo kết quả học tập ba năm THPT (lớp 10, 11, 12):
   Điểm xét tuyển
   = ĐTB Môn1 + ĐTB Môn2 + ĐTB Môn3 + Điểm ưu tiên.
 • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 04/05/2017- 19/05/2017.

1.3. Chính sách ưu tiên nguyên tắc xét tuyển

 • Chính sách ưu tiên: thực hiện các chính sách ưu tiên theo qui định trong Qui chế tuyển sinh đại học hệ chính qui năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo.
 • Nguyên tắc xét tuyển:
  • Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, điểm trúng tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu;
  • Trong trường hợp có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng với điểm chuẩn dẫn đến vượt chỉ tiêu, Hội đồng tuyển sinh sẽ xét theo tiêu chí phụ để xác định danh sách trúng tuyển (tiêu chí phụ theo bảng đính kèm).

2. Phương thức 2: xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017

 •  Chỉ tiêu xét tuyển: thực hiện xét tuyển tối thiểu 50% chỉ tiêu của từng chương trình liên kết.
 •  Phạm vi xét tuyển: tất cả các chương trình liên kết song bằng và đơn bằng.
 •  Đối tượng: thí sinh tốt nghiệp THPT và có kết quả thi THPT quốc gia năm 2017.
 •  Điều kiện: đạt ngưỡng đảm bảo đầu vào bậc đại học do bộ GD&ĐT qui định và đạt mức điểm xét tuyển từng ngành của chương trình liên kết do Trường đại học Tôn Đức Thắng (ĐH TĐT) công bố.
 •  Điểm xét tuyển: là điểm của 3 môn (theo tổ hợp) cộng với điểm ưu tiên theo qui định.
 •  Chính sách ưu tiên: thực hiện các chính sách ưu tiên theo qui định trong Qui chế tuyển sinh đại học hệ chính qui năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo.
 •   Nguyên tắc xét tuyển:
  • Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, điểm trúng tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu;
  • Trong trường hợp có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng với điểm chuẩn dẫn đến vượt chỉ tiêu, Hội đồng tuyển sinh sẽ xét theo tiêu chí phụ để xác định danh sách trúng tuyển (tiêu chí phụ theo bảng đính kèm).
 •   Thời gian nhận hồ sơ:từ ngày 10/07/2017- 25/07/2017.

3. Lưu ý về tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu

Thí sinh tham gia xét tuyển các tổ hợp có môn thi năng khiếu của chuyên ngành kinh doanh thể thao và giải trí biển phải tham gia thi năng khiếu. Ngoài việc công nhận kết quả môn năng khiếu do ĐH TĐT tổ chức thi năm 2017, ĐHTĐT công nhận kết quả môn năng khiếu năm 2017 từ các Trường đại học Thể dục thể thao và Đại học sư phạm thể dục thể thao trong cả nước.

III. Danh mục ngành /chuyên ngành, tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh: 

(theo bảng đính kèm).

IV. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển: theo phương thức 1 (tải tại đây); theo phương thức 2 (tải tại đây)
 • Phiếu cam kết tham gia chương trình (theo mẫu);
 • 01 Bản sao công chứng học bạ THPT hoặc giấy xác nhận xếp loại học lực theo mẫu của ĐHTĐT có xác nhận của Hiệu trưởng trường THPT (xét tuyển theo phương thức 1);
 • 01 Bản sao giấy chứng nhận kết quả thi, Bản chính nộp bổ sung trong thời gian quy định khi có kết quả trúng tuyển (xét tuyển theo phương thức 2);
 • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT;
 •  Bản sao chứng minh nhân dân;
 •  Giấy chứng nhận ưu tiên;
 •  Bản sao văn bằng, chứng chỉ tiếng anh (nếu có);
 •  01 phong bì dán tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của thí sinh.

V. Cách thức nộp hồ sơ, nơi nhận hồ sơ và chi phí tuyển sinh:

1. Cách thức nộp hồ sơ

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bằng 01 trong 02 hình thức sau:

 • Nộp hồ sơ qua Bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh;
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

2. Nơi nhận hồ sơ

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế (A0001) Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

3. Chi phí tuyển sinh

 • Chi phí hồ sơ: 50.000 đồng /bộ;
 • Chi phí xét tuyển: 150.000 đồng /hồ sơ đăng ký xét tuyển;
 • Hình thức nộp chi phí tuyển sinh:
  • Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường Bưu điện: Thí sinh nộp chi phí tuyển sinh vào tài khoản ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM, số tài khoản 007.100.0973022 (sau đó gửi kèm bản photocopy biên nhận chuyển khoản trong hồ sơ xét tuyển) phần nội dung nộp tiền thí sinh ghi theo quy định sau: CPTSCTLKQT2017_Số CMND_Họ tên thí sinh _Ngày sinh_Điện thoại
   (VD: CPTSCTLK2017_123456789_Nguyễn Văn A_23071998_0909123456);
  • Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường: thí sinh nộp chi phí tuyển sinh trực tiếp tại Trường.

VI. Thông tin chi tiết về chương trình liên kết vui lòng liên hệ:

 • Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế (A0001) Trường đại học Tôn Đức Thắng. Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: 08 37 755 053 – Hotline: 0935 035 270;
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Website: http://tuyensinh.tdt.edu.vn
 
TM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH


(đã ký)

Trịnh Minh Huyền