Thông báo chung

Hội nghị quốc tế: Thống kê và sự tương tác đa ngành

Hội nghị Quốc tế STATISTICS AND ITS INTERACTIONS WITH OTHER DISCIPLINES (SIOD 2013) diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 6 năm 2013 sẽ là diễn đàn cho tất cả các nhà nghiên cứu, cũng như các nhà giáo dục, làm việc trong lĩnh vực khoa học thống kê, hay trong các lĩnh vực có sử dụng các phương pháp thống kê, về những hoạt động hiện tại và cơ hội gặp gỡ những nhà nghiên cứu khác

Hội nghị Quốc tế STATISTICS AND ITS INTERACTIONS WITH OTHER DISCIPLINES (SIOD 2013) diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 6 năm 2013 sẽ là diễn đàn cho tất cả các nhà nghiên cứu, cũng như các nhà giáo dục, làm việc trong lĩnh vực khoa học thống kê, hay trong các lĩnh vực có sử dụng các phương pháp thống kê, về những hoạt động hiện tại và cơ hội gặp gỡ những nhà nghiên cứu khác. Trực tiếp thông qua diễn đàn, mọi người sẽ mở rộng quan điểm của mình về thống kê, như là một khoa học và nghệ thuật, trên tinh thần của lễ kỷ niệm trên toàn thế giới về Năm Quốc tế Thống kê 2013. Đặc biệt, một phần của Hội nghị sẽ được dành cho lĩnh vực Giảng dạy Thống kê. SIOD 2013 được tài trợ bởi ISBA, ISBIS, Minitab, TD Bank và nhiều tổ chức khác.

ĐỊA ĐIỂM: SIOD 2013 được tổ chức tại Đại học Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quân 7, Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam.

CÁC CHỦ ĐỀ ĐƯỢC QUAN TÂM:

Bayesian Statistics Image Processing
Bioinformatics Nonparametric Statistics
Theoretical Statistics Portfolio Management
Chemometrics Pricing and Hedging of Derivatives
Computational and Graphical Statistics Reliability
Data Mining Sampling Techniques
Design of Experiments Six Sigma
Integrating Market and Credit Risk Statistical Modeling
Multivariate Analysis Statistical Process Control
Teaching Statistics Didactic Approach for Statistics
Health and Medical Statistics  

NHỮNG MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG: Đăng ký bắt đầu từ 30/6/2012 và kết thúc vào 30/4/2013.

ĐĂNG KÝ VÀ NỘP BẢN TÓM TẮT: Đăng ký tham gia Hội nghị cũng như các tóm tắt phải được thực hiện dưới dạng điện tử trước 20/5/2013, chỉ nộp thông qua hệ thống nộp của SIOD 2013, tại http://siod.tdt.edu.vn.

CÁC BÁO CÁO: Keynote và Invited speakers: Christian Robert, Arjun Gupta, Yadolah Dodge, Thu Pham-Gia, Lanh Tran, Marc Hallin, Le Thi Hoai An, Arthur Dryver, Beatrice Laurent, Steven Gilmour, Timothy O’Brien, Benoit Truong, …

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ:1.000.000 VNĐ, lệ phí này bao gồm tài liệu hội nghị, coffee breaks, welcoming cocktail, conference dinner.

Nếu chỉ tham gia dự Hội nghị mà không tham gia các hoạt động khác: 200.000 VNĐ.

Lệ phí tham dự Hội nghị được chuyển thông qua tài khoản của trường Đại học Tôn Đức Thắng: 102010000165183 Ngân Hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, chi nhánh 10, Tp. Hồ Chí Minh. Hạn cuối đóng lệ phí là 20/05/2013.

Xem chi tiết tại đây