Thông báo chung

Thông báo kết quả sinh viên được chọn tham gia chương trình hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông lần thứ II

Hưởng ứng Chương trình Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông lần thứ II của Học Viện Ngoại giao và nhằm hỗ trợ, khuyến khích các sinh viên đại học, cao học, nghiên cứu sinh viết chuyên đề nghiên cứu về Biển Đông, Viện Trí Việt đã tổ chức cuộc thi nhằm tuyển chọn sinh viên tham gia nghiên cứu về chủ đề này.

Hưởng ứng Chương trình Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông lần thứ II của Học Viện Ngoại giao và nhằm hỗ trợ, khuyến khích các sinh viên đại học, cao học, nghiên cứu sinh viết chuyên đề nghiên cứu về Biển Đông, Viện Trí Việt đã tổ chức cuộc thi nhằm tuyển chọn sinh viên tham gia nghiên cứu về chủ đề này.

Ban Tổ chức đã nhận được phiếu đăng ký của 24 sinh viên và thực tế đã có 14 sinh viên dự thi. Qua 2 vòng thi (viết và vấn đáp), Ban Tổ chức đã chọn được 3 sinh viên triển vọng nhất tham gia Nhóm nghiên cứu Biển Đông, cụ thể như sau:

        1. Lê Xuân Lộc, Khoa Quản trị kinh doanh
        2. Phạm Quốc Tùng, Khoa Quản trị kinh doanh
        3. Phan Thị Kiều Trang, Khoa Ngoại ngữ

Một lần nữa, Ban Tổ chức xin hoan nghênh các sinh viên đã dự thi và đánh giá cao nỗ lực và sự quan tâm của sinh viên đối với nghiên cứu về Biển Đông.