Thông báo chung

Xét tiếp nhận sinh viên bậc ở nội trú tại Ký túc xá năm học 2013 – 2014. Đợt 1

Căn cứ vào kết quả của Hội đồng xét duyệt sinh viên nội trú Ký túc xá đợt 1, đối tượng sinh viên được tiếp nhận gồm:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
--------------------------------
Số: 912/2013/TĐT-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------
Tp. HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO
(V/v: Xét tiếp nhận sinh viên bậc ở nội trú tại Ký túc xá năm học 2013 – 2014. Đợt 1)

Căn cứ vào kết quả của Hội đồng xét duyệt sinh viên nội trú Ký túc xá đợt 1, đối tượng sinh viên được tiếp nhận gồm:

Sinh viên đang ở Ký túc xá năm học 2012 – 2013 và chấp hành tốt nội qui Ký túc xá. (Những sinh viên vi phạm nội quy Ký túc xá nhiều lần không được tiếp nhận trong năm học này). 

Danh sách sinh viên được tiếp nhận ở nội trú năm học 2013 – 2014 (download file danh sách đính kèm; http://ktx.tdt.edu.vn dán bảng tin KTX).

Sinh viên có tên trong danh sách được tiếp nhận tới liên hệ làm thủ tục vào ở nội trú:
Thời gian đóng tiền và nhận phòng ở từ ngày 05/08/2013 đến ngày 17/08/2013.


Thủ tục gồm:

 1. Mức phí ở nội trú: Sinh viên có 2 lựa chọn đóng tiền.

           * Đóng tiền cả năm học (Từ 15/8/2013 – 31/5/2014): 250.000đ x  9.5 tháng  =  2.375.000đ

Phí hồ sơ và làm thẻ
20.000đ
Tiền thế chân (đảm bảo giữ gìn tài sản trang thiết bị)
200.000đ 
Tổng cộng:
2.595.000đ


            * Đóng trước học kỳ I (Từ 15/8/2013 – 15/01/2014):  250.000đ x 05 tháng  =  1.250.000đ

Phí hồ sơ và làm thẻ
20.000đ
Tiền thế chân (đảm bảo giữ gìn tài sản trang thiết bị)
200.000đ 
Tổng cộng:
1.470.000đ

 2. Nộp phí ở nội trú:

Sinh viên nộp phí qua Ngân hàng An Bình Từ ngày 05/8 đến hết ngày 17/8/2013 (trừ các ngày thứ 7, chủ nhật) tại các điểm giao dịch sau:
- Phòng G.005 Ký túc xá Đại học Tôn Đức Thắng,
- PGD Phú Mỹ Hưng: 1441, Mỹ Toàn 2, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q7
- Chi nhánh Sài Gòn: 855 Trần Hưng Đạo, P.1, Q5, TP.HCM
- PGD Huỳnh Tấn Phát: 416 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Q7, TPHCM

3. Sau khi đã đóng tiền sinh viên photo 1 bản phiếu thu tới phòng trực KTX làm thủ tục ký hợp đồng, ký bản cam kết, nộp 01 hình 3x4 (làm thẻ), nhận phòng ở.

Sau ngày 17/08/2013 sinh viên có tên trong danh sách được xét duyệt không tới làm thủ tục vào ở nội trú, Nhà trường sẽ xóa tên khỏi danh sách tiếp nhận.
Đề nghị Phòng CT HS-SV thông báo cho tất cả đối tượng sinh viên nói trên thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục, thời gian theo quy định trong thông báo này.

 


KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. THÁI HỮU TUẤN