Thông báo chung

Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc Sỹ đợt 2 – năm 2013

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 2 - năm 2013

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
----------------
Số: 1252/2013/TB–TĐT–SĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------
TP. HCM, ngày  03 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ ĐỢT 2 – NĂM 2013

1. NGÀNH TUYỂN SINH VÀ MÔN THI TUYỂN SINH:

 

STT

Tên ngành

Môn thi tuyển sinh

1

KHOA HỌC MÁY TÍNH
(Ngành mới được Bộ GD&ĐT cho phép tuyển sinh từ năm 2013)

 • Toán rời rạc
 • Tin học cơ sở
 • Tiếng Anh (nghe + nói + đọc + viết)
2

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỄN VÀ TỰ ĐỘNG
(Ngành mới được Bộ GD&ĐT cho phép tuyển sinh từ năm 2013)

 • Toán cao cấp
 • Giải tích mạch
 • Tiếng Anh (nghe + nói + đọc + viết)
3

KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

 • Toán cao cấp
 • Sức bền vật liệu
 • Tiếng Anh (nghe + nói + đọc + viết)
4

KỸ THUẬT HÓA HỌC

 • Toán cao cấp
 • Hóa lý
 • Tiếng Anh (nghe + nói + đọc + viết)
5

KẾ TOÁN

 • Toán cao cấp + Xác suất thống kê
 • Kinh tế học
  (Kinh tế vi mô + Kinh tế vĩ mô)
 • Tiếng Anh (nghe + nói + đọc + viết)
6

QUẢN TRỊ KINH DOANH

 • Toán cao cấp + Xác suất thống kê
 • Kinh tế học
  (Kinh tế vi mô + Kinh tế vĩ mô)
 • Tiếng Anh (nghe + nói + đọc + viết)

 

2. THỜI GIAN TUYỂN SINH: Dự kiến ngày 07,08/12/2013
3. ĐIỀU KIỆN DỰ THI:
a. Về văn bằng:
 • Tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.
 • Tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi phải có chứng chỉ bổ sung kiến thức.
b. Về thâm niên công tác:
 • Ngành Kế toánQuản trị kinh doanh: Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên thuộc đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi được thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những trường hợp còn lại yêu cầu phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự thi.
 • Ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng & công nghiệpKỹ thuật hóa học: Tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi được thi ngay sau khi tốt nghiệp.
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:
a. Đối tượng:
 • Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo (phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền);
 • Thương binh, bệnh binh người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;
 • Con liệt sĩ;
 • Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;
 • Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
 • Con nạn nhân chất độc  màu da cam;
b. Chính sách ưu tiên:
 • Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản;
 • Người dự thi thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.
5. THỜI GIAN PHÁT VÀ NHẬN HỒ SƠ:
 • Phát hồ sơ: đến hết ngày 31/10/2013
 • Nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/11/2013.
 • TỔ CHỨC ÔN THI:
 • Lịch học: Các tối trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7
 • Ngày khai giảng các lớp ôn thi: ngày 21/10/2013
 • Đăng ký ôn thi đến hết ngày 16/10/2013

Mọi thông tin liên hệ: Phòng KHCN, hợp tác và sau đại học, Trường đại học Tôn Đức Thắng
ĐT: (08) 37755 059 - 22137 066. Hotline: 0934 265 382.
Website: www.tdt.edu.vn (http://scp.tdt.edu.vn). Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.