Thông báo chung

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG
KỲ THI NGÀY 23-24/11/2013

Ngày thi Giờ có mặt Đối tượng
dự thi
Khối thi Ngành tuyển Môn thi Thời gian làm bài (Phút) Hình thức thi
23/11/2013
(Sáng T.7)
Môn 1
6h30 Đã tốt nghiệp
< 36 tháng
A Kế toán Vật lý 90 Trắc nghiệm
D1 Kế toán Văn 180 Tự luận
Đã tốt nghiệp
≥ 36 tháng
  Kế toán Quy hoạch tuyến tính 120 Tự luận
23/11/2013
(Chiều T.7)
Môn 2
13h30 Đã tốt nghiệp
< 36 tháng
A Kế toán Hóa học 90 Trắc nghiệm
D1 Kế toán Anh văn 90 Trắc nghiệm
Đã tốt nghiệp
≥ 36 tháng
  Kế toán Nguyên lý kế toán 120 Tự luận
24/11/2013
(Sáng CN)
Môn 3
6h30 Đã tốt nghiệp
< 36 tháng
A Kế toán Toán 180 Tự luận
D1 Kế toán Toán 180 Tự luận
Đã tốt nghiệp
≥ 36 tháng
  Kế toán Kế toán tài chính 120 Tự luận

* Lưu ý :
- Thí sinh nhận "Giấy báo dự thi" trực tiếp tại Phòng đào tạo (A0005) từ ngày 04/11/2013 đến ngày 08/11/2013 (Mang theo "Phiếu nhận hồ sơ" hoặc Thẻ "Chứng minh nhân dân").
- Khi đi thi thí sinh phải mang theo “Giấy báo dự thi”, Thẻ “Chứng minh nhân dân”.
- Môn trắc nghiệm, thí sinh phải mang theo bút chì.
- Thí sinh phải có mặt đúng giờ tại phòng thi.
- Xem điểm kết quả thi tuyển sinh từ ngày 13/12/2013 tại http://tdt.edu.vn
- Thí sinh nhận "Giấy báo trúng tuyển nhập học" trực tiếp tại Phòng đào tạo (A0005) từ ngày 15/12/2013 đến ngày 20/12/2013.

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Thái Hữu Tuấn