Thông báo chung

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC
CHỦ ĐỀ “PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG KÊ”

Địa điểm: Trường đại học Tôn Đức Thắng

Thời gian: 24/12/2013 đến 04/01/2014

Đại học Tôn Đức Thắng hân hạnh thông báo một khoá học với chủ đề “Phương pháp phân tích thống kê” sẽ được tổ chức tại Trường từ ngày 24/12/2013 đến 4/1/2014.

Chương trình của khoá học bao gồm khoảng 40 bài giảng về các phương pháp phân tích mô tả đến các mô hình phân tích đa biến. Chương trình học sẽ kết hợp lí thuyết (buổi sáng) và thực hành (buổi chiều). Học viên sẽ được cung cấp các dữ liệu thực tế để thực hành bằng ngôn ngữ R.
Sau lớp học, các học viên sẽ có kĩ năng phân tích các dữ liệu khoa học phức tạp và biết sử dụng ngôn ngữ R.

Thông tin chi tiết về khóa học có thể xem tại đây. Chương trình sẽ do GS. Nguyễn Văn Tuấn giảng và hướng dẫn. Xem thêm thông tin về GS. Nguyễn Văn Tuấn tại đây.

Sau khóa học học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận.