Thông báo chung

Thông báo xem thời khóa biểu của tân sinh viên năm 2013 (Khóa 17ĐH và Khóa 09CĐ hệ chính quy)

Phòng đào tạo thông báo đến toàn thể tân sinh viên (SV) năm 2013 (Khóa 17ĐH và Khóa 09CĐ hệ chính quy) về cách xem Thời khóa biểu (TKB) như sau:

Trường đại học Tôn Đức Thắng
Phòng Đào tạo
------------------------
Số:  114 /TB-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày  19  tháng 09 năm 2013

THÔNG BÁO
V/v xem Thời khóa biểu của tân sinh viên năm 2013
(Khóa 17ĐH và Khóa 09CĐ hệ chính quy)

            Phòng đào tạo thông báo đến toàn thể tân sinh viên (SV) năm 2013 (Khóa 17ĐH và Khóa 09CĐ hệ chính quy) về cách xem Thời khóa biểu (TKB) như sau:

  • Bước 1: Truy cập vào website: http://dkmh.tdtsolutions.vn/.
  • Bước 2: SV đăng nhập với Tên đăng nhập là Mã số SV và Mật khẩu là ngày tháng năm sinh theo định dạng dd/mm/yyyy.

(Ví dụ: SV Nguyễn Văn An có Mã số SV là 41310009 sinh ngày 6/7/1995 sẽ điền thông tin vào Tên đăng nhập là 41310009, Mật khẩu là 06071995).

  • Bước 3: SV chọn mục Thông tin =>  Môn học đã đăng ký => Chọn học kỳ cần xem kết quả đăng ký là HK1/2013-2014.
  • Bước 4: SV chọn Thông tin => Xem TKB học để xem TKB chi tiết. SV có thể chọn chức năng Tải TKB về máy.

Lưu ý: Mọi thắc mắc về TKB, SV vui lòng liên hệ về Phòng đào tạo (A0005) - điện thoại: 08 22439776 hoặc Tổ tư vấn học đường (A0006) - điện thoại: 08 22477215.

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Lê Thị Ngọc Thảo