Thông báo chung

MỜI THAM DỰ HỘI THẢO
“ĐẠI HỌC SÁNG TẠO VÀ TINH THẦN SÁNG TẠO TRONG ĐẠI HỌC”
Địa điểm: Phòng A403 (Khu Tân Phong, Q.7), Trường đại học Tôn Đức Thắng
Thời gian: 8h00-11h30, ngày 01/12/2013

Vào lúc 08h00 ngày 01/12/2013 Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội thảo với chủ đề "Đại học sáng tạo và tinh thần sáng tạo trong đại học" do GS. Hoàng Văn Kiếm, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh, báo cáo chính.
Đối tượng tham dự̣: toàn thể giảng viên và nghiên cứu viên Trường đại học Tôn Đức Thắng.
Đơn vị tổ chức: Phòng quản lý phát triển khoa học và công nghệ-DEMASTED.
Kính mời Quý Thầy, Cô tham dự̣.
 
DEMASTED Media