Thông báo chung

Thông báo thi đợt 1 các môn Năng khiếu, Đánh giá năng lực ngày 06,07/5/2017

Theo thông báo số 419/2017/TĐT-TB, ngày 20/3/2017 về việc tuyển sinh đại học năm 2017, Hội đồng tuyển sinh thông báo thi đợt 1 các môn Năng khiếu, Đánh giá năng lực ngày 06,07/5/2017 như sau:

Xem tiếp...

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Căn cứ đề án tuyển sinh năm 2017 của Trường đại học Tôn Đức Thắng; Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh đại học chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;

Xem tiếp...

Thông báo Tuyển thẳng, Ưu tiên xét tuyển và Xét tuyển thẳng vào Đại học hệ chính quy năm 2017 (theo Quy chế Bộ GD&ĐT)

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên (sau đây gọi Quy chế tuyển sinh);

Xem tiếp...

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học với nước ngoài đợt 1 năm 2017

Trường đại học Tôn Đức Thắng (viết tăt: ĐHTĐT) thông báo nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 năm 2017 các chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học với nước ngoài (gọi tắt: chương trình liên kết), hình thức cấp song bằng và đơn bằng như sau:

Xem tiếp...

Thông báo ứng tuyển vào các vị trí, công việc chuyên môn Năm 2017

Để phục vụ kế hoạch đào tạo và nghiên cứu khoa học Năm 2017 và các năm sau, Đại học có nhu cầu tuyển dụng, bố trí công việc cho các Nhà khoa học, chuyên gia vào các vị trí, công việc chuyên môn Năm 2017 với các nội dung sau đây

Xem tiếp...