Thông báo chung

Thông báo xét tiếp nhận sinh viên ở nội trú tại Ký túc xá đợt 3 năm học 2016 – 2017

Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo danh sách sinh viên được tiếp nhận ở nội trú (đợt 3) năm học 2016 - 2017.

Xem tiếp...

Thông báo xét tiếp nhận sinh viên ở nội trú tại Ký túc xá đợt 2 năm học 2016 - 2017

Căn cứ vào kết quả của Hội đồng xét duyệt sinh viên nội trú Ký túc xá; Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo danh sách sinh viên được tiếp nhận ở nội trú (đợt 2) năm học 2016 - 2017.

Xem tiếp...

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016 - hệ đại học chính quy

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo nhận xét tuyển bổ sung đợt 1 các ngành trình độ đại học hệ chính quy năm 2016 như sau:

Xem tiếp...