Thông báo chung

Khóa học chuyên đề “Phương pháp thẩm định khoa học và tiếp cận đối tác khoa học quốc tế”

Chúng tôi hân hạnh thông báo khóa học chuyên đề “Phương pháp đọc, viết và công bố bài báo khoa học quốc tế” do Viện Khoa học tính toán, Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức.

Xem tiếp...

Khóa học chuyên đề “Phương pháp đọc, viết và công bố bài báo khoa học quốc tế”

Chúng tôi hân hạnh thông báo khóa học chuyên đề “Phương pháp đọc, viết và công bố bài báo khoa học quốc tế” do Viện Khoa học tính toán, Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức.

Xem tiếp...

Chương trình học bổng Erasmus+ Ngành Quy hoạch đô thị và Kiến trúc Năm học 2016-2017

Viện hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế - Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo chương trình học bổng trao đổi bậc đại học và sau đại học hợp tác với Châu Âu theo diện Erasmus+ dành cho giảng viên và sinh viên của Trường năm học 2016-2017 như sau:

Xem tiếp...

Chương trình học bổng Erasmus+ Năm học 2015-2016

Viện hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế - Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo chương trình học bổng trao đổi bậc đại học và sau đại học hợp tác với Châu Âu theo theo diện Erasmus+ dành cho giảng viên và sinh viên của Trường năm học 2015-2016 như sau:

Xem tiếp...

Khóa học ngắn hạn: “Matlab cơ bản và nâng cao”

Chúng tôi hân hạnh thông báo khóa học ngắn hạn “Matlab cơ bản và nâng cao” do Viện Khoa học tính toán, Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức.

Xem tiếp...