Thông báo chung

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết quốc tế đợt 2, năm học 2015 – 2016

Sinh viên học 03 năm tại Trường đại học Tôn Đức Thắng và 01 năm cuối tại nước ngoài, sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận bằng tốt nghiệp do Trường liên kết ở nước ngoài cấp.

Xem tiếp...

Thông báo tiếp nhận nhập học chương trình liên kết đợt 01 & xét tuyển bổ sung đợt 02 năm 2015

Hội đồng tuyển sinh chương trình liên kết Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo Mức điểm tiếp nhận đợt 01 các ngành liên kết đào tạo nước ngoài trình độ đại học năm 2015 như sau:

Xem tiếp...

Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2015

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 (mức điểm cho thí sinh thuộc khu vực 3 và không thuộc diện ưu tiên chính sách) các ngành trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 như sau:

Xem tiếp...

Tuyển sinh đại học liên thông đợt tháng 11/2015

Thực hiện theo Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/04/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem tiếp...

Tuyển sinh đại học vừa làm vừa học đợt tháng 11/2015

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo kế hoạch tổ chức tuyển sinh đại học vừa làm vừa học đợt tháng 11/2015

Xem tiếp...