Thông báo chung

Thông báo khẩn về việc tuyển chọn Nam sinh viên tốt nghiệp đào tạo Sĩ quan dự bị năm 2016 - Đợt 1

Căn cứ vào thông báo số 478/CB-KH ngày 25/03/2016 của Cục Cán bộ, Tổng cục chính trị về Kế hoạch tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học tại các học viện, trường đại học năm 2016. Nay, Nhà trường thông báo đến các Khoa và sinh viên thuộc diện đào tạo Sĩ quan dự bị (SQDB) năm 2016 như sau:

Xem tiếp...

Khóa học chuyên đề “Phương pháp thẩm định khoa học và tiếp cận đối tác khoa học quốc tế”

Chúng tôi hân hạnh thông báo khóa học chuyên đề “Phương pháp đọc, viết và công bố bài báo khoa học quốc tế” do Viện Khoa học tính toán, Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức.

Xem tiếp...

Khóa học chuyên đề “Phương pháp đọc, viết và công bố bài báo khoa học quốc tế”

Chúng tôi hân hạnh thông báo khóa học chuyên đề “Phương pháp đọc, viết và công bố bài báo khoa học quốc tế” do Viện Khoa học tính toán, Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức.

Xem tiếp...

Chương trình học bổng Erasmus+ Ngành Quy hoạch đô thị và Kiến trúc Năm học 2016-2017

Viện hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế - Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo chương trình học bổng trao đổi bậc đại học và sau đại học hợp tác với Châu Âu theo diện Erasmus+ dành cho giảng viên và sinh viên của Trường năm học 2016-2017 như sau:

Xem tiếp...

Chương trình học bổng Erasmus+ Năm học 2015-2016

Viện hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế - Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo chương trình học bổng trao đổi bậc đại học và sau đại học hợp tác với Châu Âu theo theo diện Erasmus+ dành cho giảng viên và sinh viên của Trường năm học 2015-2016 như sau:

Xem tiếp...