Thông báo chung

Thông báo về việc tham dự khóa học chủ đề “Phương pháp nghiên cứu khoa học” dành cho Khối khoa học xã hội và kinh tế

Chúng tôi hân hạnh thông báo một khóa học với chủ đề “Phương pháp nghiên cứu khoa học” dành cho Khối khoa học xã hội và kinh tế do Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức từ ngày 25/05/2015 đến 30/05/2015. Chi tiết về khóa học như sau.

Xem tiếp...

Tuyển thành viên cho Đội Sinh viên tình nguyện Quốc Tế - International Volunteer Team (IVT)

IVT là một đội bao gồm các sinh viên giỏi ngoại ngữ, năng động và có tinh thần cầu tiến, có tinh thần hướng ngoại, yêu thích tiếp xúc và giao lưu với các chuyên gia, giáo sư và các bạn sinh viên quốc tế.

Xem tiếp...

Thông báo khóa học ngắn hạn “Etabs + Safe”

Chúng tôi hân hạnh thông báo khóa học ngắn hạn “Etabs + Safe” do Viện Khoa học tính toán, Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức.

Xem tiếp...

Thông báo khóa học “Phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS”

Phần mềm SPSS (Statistic Package for Social Science) là một phần mềm ứng dụng mạnh, đa năng và chuyên dùng để thực hiện phân tích dữ liệu thu thập qua các hình thức dùng bảng hỏi điều tra, phỏng vấn, . . . Hiện nay, SPSS được sử dụng khá phổ biến trong việc xử lý dữ liệu thống kê trong cả khoa học – kỹ thuật, kinh tế, y học, xã hội học ở viện nghiên cứu, trường đại học cũng như các tổ chức sản xuất, dịch vụ hành chính.

Xem tiếp...

Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh tiến sĩ hình thức bán thời gian (part-time, sandwich) năm học 2015-2016

Trên cơ sở Quyết định số 158/QĐ-TTg, ngày 29/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1239/KTKĐCLGD, ngày 28/07/2014 của Cục KT&KĐCLGD về việc công nhận văn bằng tiến sĩ cho các học viên hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Trường đại học Tôn Đức Thắng với Trường đại học kỹ thuật Ostrava (www.vsb.cz), Trường đại học Tomas Bata (www.utb.cz), Cộng hòa Séc;

Xem tiếp...