Thông báo chung

Quy định chế độ ưu tiên cho cựu sinh viên trong tuyển sinh sau đại học

Căn cứ vào Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban toàn trường lần 2, năm học 2014-2015, ngày 06/02/2015 về việc tuyển sinh sau đại học trong cựu sinh viên, nay Nhà trường ra Quy định và cụ thể hoá chế độ ưu tiên để các đơn vị triển khai thực hiện.

Xem tiếp...

Thông báo khóa học chuyên đề “Phương pháp đọc, viết và công bố bài báo khoa học quốc tế”

Chúng tôi hân hạnh thông báo khóa học chuyên đề “Phương pháp đọc, viết và công bố bài báo khoa học quốc tế” do Viện Khoa học tính toán, Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức. Chi tiết về khóa học như sau

Xem tiếp...

Thông báo khóa học chuyên đề “Phương pháp thẩm định khoa học và tiếp cận đối tác khoa học quốc tế”

Chúng tôi hân hạnh thông báo khóa học chuyên đề “Phương pháp thẩm định khoa học và tiếp cận đối tác khoa học quốc tế” do Viện Khoa học tính toán, Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức. Chi tiết về khóa học như sau.

Xem tiếp...

Tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học năm 2015

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo kế hoạch tổ chức tuyển sinh đại học vừa làm vừa học đợt tháng 06/2015. Nội dung tuyển sinh như sau

Xem tiếp...

Tuyển sinh Đại học liên thông năm 2015

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo kế hoạch tổ chức tuyển sinh đại học liên thông đợt tháng 06/2015. Nội dung tuyển sinh như sau

Xem tiếp...