Thông báo chung

Thông báo khóa học chuyên đề “Phương pháp đọc, viết và công bố bài báo khoa học quốc tế”

Chúng tôi hân hạnh thông báo khóa học chuyên đề “Phương pháp đọc, viết và công bố bài báo khoa học quốc tế” do Viện Khoa học tính toán, Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức. Chi tiết về khóa học như sau

Xem tiếp...

Thông báo khóa học chuyên đề “Phương pháp thẩm định khoa học và tiếp cận đối tác khoa học quốc tế”

Chúng tôi hân hạnh thông báo khóa học chuyên đề “Phương pháp thẩm định khoa học và tiếp cận đối tác khoa học quốc tế” do Viện Khoa học tính toán, Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức. Chi tiết về khóa học như sau.

Xem tiếp...

Tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học năm 2015

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo kế hoạch tổ chức tuyển sinh đại học vừa làm vừa học đợt tháng 06/2015. Nội dung tuyển sinh như sau

Xem tiếp...

Tuyển sinh Đại học liên thông năm 2015

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo kế hoạch tổ chức tuyển sinh đại học liên thông đợt tháng 06/2015. Nội dung tuyển sinh như sau

Xem tiếp...

Thông báo tham gia giải thưởng Holcim Prize 2015

Kể từ khi được triển khai năm 2009, hàng năm, Holcim Prize thu hút hàng trăm đề tài tham dự với nhiều lĩnh vực khác nhau của các bạn sinh viên từ những trường đại học lớn trên khắp cả nước.

Xem tiếp...