Tin tức - Sự kiện

Nghiên cứu sinh Trần Minh Tùng – Khoa Kỹ thuật công trình
đạt Giải thưởng “Nghiên cứu viên xuất sắc 2013”
tại trường Đại học Wollongong, Australia

“The Engineering Prize Night” là giải thưởng danh giá do trường Đại học Wollongong, Australia tổ chức xét chọn dành cho các nghiên cứu sinh (NCS) có thành tích xuất sắc hàng năm ngành xây dựng dân dụng. Hội đủ các tiêu chí chất lượng, số lượng các bài báo khoa học và hội thảo của Hội động xét chọn, Thày Trn Minh Tùng – Ging viên Khoa K thut công trình, trường Đi hc Tôn Đc Thng đã vinh dự trở thành một trong hai người nhận giải thưởng cao quý này hôm 9/5/2014 vừa qua.

NCS Trần Minh Tùng hiện đang theo học chuyên ngành xây dựng dân dụng (Civil engineering) ở học kỳ thứ 3 tại trường Đại học Wollongong, Australia. Thày đã hoàn thành và bảo vệ đề cương nghiên cứu, viết báo và tham gia nhiều hội thảo khoa học trong năm qua. NCS Trần Minh Tùng có thành tích vượt trội với tổng cộng 7 bài báo và hội thảo, trong đó có 3 bài được đồng ý đăng và 4 bài đang chờ  xét (hơn hẳn người thứ 2, có 2 bài báo đang chờ xem xét).

Mt s hình nh ti L trao gii “The Engineering Prize Night 2013”:


NCS Trần Minh Tùng nhận Giấy chứng nhận
Giải thưởng “The Engineering Prize Night” 2013


NCS Trn Minh Tùng cùng Ging viên hướng dn - Phó Giáo sư Muhammad Hadi 


NCS Trn Minh Tùng và gia đình

NCS Trn Minh Tùng và Trưởng ban Trường CMEWollongong là một trong những học viện nghiên cứu
và giảng dạy hàng đầu của Úc, top 250 trường Đại học tốt nhất Thế giới hiện nay

 

Trích nguyên văn nội dung giải thưởng "The Peter Schmidt Memorial Scholarship is now open for Civil Engineering postgraduate research students to apply. The award will be made on the merit of your scholastic and research performance while working in the Faculty. A measure of the quality of your work will be the number and quality of research papers produced during your time at Wollongong as well as seminars presented. A student would usually be more than half way through their degree. More than one student may be assisted in any one year. The award shall not be made to the same candiate more than once.  

Your application will consist of a covering letter as well as your CV listing your research activities and achievements whilst at the University of Wollongong.

The award shall be determined by the Dean of the Faculty of Engineering and Information Sciences on the recommendation of the Head of School CME after consulting with Civil Engineering Staff. Presentation of the cheque and certificate will be made at the Engineering Prize night in early May 2014."