Tin tức - Sự kiện

Tổng kết chương trình làm việc với Đại học Khoa học Tokyo

Ngày 26/5 đoàn giáo sư và đại diện lãnh đạo của trường đại học khoa học Tokyo (TUS) đã rời Việt Nam về Nhật Bản, kết thúc một tuần làm việc đầy tích cực và hiệu quả với Đại học Tôn Đức Thắng. Trong thời gian  làm việc, hai bên đã bên đã thống nhất các nội dung hợp tác sau:

  • Xúc tiến chương trình trao đổi Giáo sư/Giảng viên/Nghiên cứu viên giữa hai trường. Hai bên cam kết hỗ trợ tích cực cho chương trình này, tạo điều kiện cho việc giao lưu, trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, tài liệu và công nghệ trong giảng dạy/ nghiên cứu.
  • Hai bên thống nhất tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nghiên cứu và cùng thực hiện các dự án trong lĩnh vực phù hợp, đặc biệt các dự án của Nhật Bản tại Việt Nam.
  • Đại học Khoa học Tokyo sẽ hỗ trợ và tư vấn cho Đại học Tôn Đức Thắng trong việc xây dựng các chương trình đào tạo tiến sĩ và cao học thuộc các ngành mũi nhọn và thế mạnh của TUS.
  • Hướng đến việc cùng tham gia tổ chức các hội nghị khoa học quốc tế, cộng tác nghiên cứu, công bố các bài báo/công trình khoa học liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy của hai trường.
  • Đại học khoa học Tokyo xem xét khả năng tiếp nhận các nghiên cứu sinh từ Đại học Tôn Đức Thắng đến nghiên cứu tại TUS; một số giáo sư của TUS đồng ý trở thành giáo sư thỉnh giảng cho Đại học Tôn Đức Thắng.

Sau chuyến thăm và làm việc tại Đại học Tôn Đức Thắng, hai bên đã cam kết thúc đẩy chương trình hợp tác và TUS xem chuyến công tác này như một “cánh cửa” mở ra cơ hội hợp tác lâu đài với môi trường giáo đại học tại Việt Nam, trong đó Đại học Tôn Đức Thắng là ưu tiên hàng đầu cho sự hợp tác này.


Một số hình ảnh của buổi tổng kết làm việc giữa hai bên:

Description: IMG_7944.JPG

Hai bên thảo luận về kết quả làm việc

 

Description: IMG_8219.JPG

TS. Trần Trọng Đạo và GS. Yuko Furukawa trao đổi ghi nhớ nội dung chương trình làm việc