Tin tức - Sự kiện

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2, kỳ thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng, năm 2009

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH, CĐ 2009
----------
Số  936  /TĐT-TS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----
Tp H Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2009

THÔNG BÁO

V/v: Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết  định số 05/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 02/2009/TT-BGD&ĐT ngày 02 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định điểm sàn xét tuyển năm 2009 của Bộ giáo dục và đào tạo;

Nay, Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2 bậc đại học và cao đẳng vào trường năm học 2009-2010 như sau:

1. Điểm chuẩn nguyện vọng 2

1.1 Bậc đại học

STT

Mã ngành

Tên ngành

ĐIỂM CHUẨN

Khối thi

Khối thi

1

101

Công nghệ thông tin

15 A

15 D1

2

102

Toán-Tin ứng dụng

15 A

 

3

103

Điện-Điện tử

15 A

 

4

104

Bảo hộ lao động

15 A

15 B

5

105

Xây dựng DD & CN

17.5 A

 

6

106

Xây dựng cầu đường

15 A

 

7

107

Cấp thoát nước-MTN

15 A

15 B

8

108

Qui hoạch đô thị

15 A

 

9

201

Công nghệ hóa học

15 A

17.5 B

10

300

Khoa học môi trường

15 A

16 B

11

301

Công nghệ sinh học

 

17 B

12

401

Tài chính-Tín dụng

18.5 A

18.5 D1

13

402

Kế toán-Kiểm toán

18.5 A

19.5 D1

14

403

Quản trị kinh doanh

18.5 A

18.5 D1

15

404

QTKD quốc tế

17.5 A

17.5 D1

16

405

QTKD nhà hàng-KS

16 A

16 D1

17

501

Xã hội học

14 C

14 D1

18

502

Việt Nam học

15 C

15 D1

19

701

Tiếng Anh

 

14 D1

20

704

Tiếng Trung Quốc

14 D4

14 D1

21

707

Trung - Anh

14 D4

14 D1

22

800

Mỹ thuật công nghiệp

20 H

 

23

406

Quan hệ lao động

15A

15D1

1.2 Bậc cao đẳng

STT

Mã ngành

Tên ngành

ĐIỂM CHUẨN

Khối thi

Khối thi

1

C65

Công nghệ thông tin

12 A

12 D1

2

C66

Điện-Điện tử

10.5 A

 

3

C67

Xây dựng DD & CN

11.5 A

 

4

C69

Kế toán-Kiểm toán

13 A

12 D1

5

C70

Quản trị kinh doanh

12.5 A

11.5 D1

6

C71

Tài chính-tín dụng

13 A

12 D1

7

C72

Tiếng Anh

 

10 D1

2. Chuyển ngành

Những thí sinh đã đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường nhưng không trúng tuyển, nhà trường xét trúng tuyển qua các ngành khác theo khối thi và mức điểm dưới đây:

 

STT

Ngành đã đăng ký

Khối thi

Có điểm

Ngành được tuyển

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO BẬC ĐẠI HỌC

1

105 - Xây dựng DD & CN

A

15 -> 17

106 -Xây dựng cầu đường

2

201 - Công nghệ hóa học

B

17

301 - Công nghệ sinh học

15 -> 16.5

107 - Cấp thoát nước môi trường nước

3

401- Tài chính tín dụng

A

16  -> 17.5

103 - Điện Điện Tử

18

406 - Quan hệ lao động

D1

16 -> 18

501 - Xã hội học

4

402 - Kế toán kiểm toán

A

15 -> 18

104 - Bảo hộ lao động

106 - Xây dựng cầu đường

108 - Qui hoạch đô thị

D1

15 -> 19

501 - Xã hội học

5

403 - Quản trị kinh doanh

A

16 -> 18

102 - Toán tin ứng dụng

D1

15 -> 18

501 - Xã hội học

6

404 - Quản trị kinh doanh quốc tế

A

15 -> 17

300 - Khoa học môi trường

D1

15 -> 17

501 - Xã hội học

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO BẬC CAO ĐẲNG

STT

Ngành đã đăng ký

Khối thi

Có điểm

Ngành được tuyển

( bậc đại học)

7

C69 - Kế toán kiểm toán

D1

≥ 15

502 - Việt Nam học

707 - Trung Anh

≥ 14

707 - Trung Anh

A

≥ 15

406 - Quan hệ lao động

8

C70 - Quản trị kinh doanh

D1

≥ 15

502 - Việt Nam học

707 - Trung Anh

≥ 14

707 - Trung Anh

A

≥ 15

406 - Quan hệ lao động

9

C71 - Tài chính tín dụng

D1

≥ 15

502 - Việt Nam học

707 - Trung Anh

≥ 14

707 - Trung Anh

A

≥ 15

406 - Quan hệ lao động

10

C72 - Tiếng Anh

D1

≥ 14

707 - Trung Anh

  • Hạn chót để các thí sinh làm thủ tục chuyển ngành là : 16h00 ngày 16/09/2009.
  • Thí sinh trong diện chuyển ngành làm thủ tục trực tiếp tại Phòng đào tạo ( phòng 010), Trường đại học Tôn Đức Thắng, 98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Điện thoại (08) 38405008, 22439776

3. Một số thông tin khác

3.1 Thủ tục nhập học

  • Thời gian nhập học NV2: từ 17/09/2009 đến 22/09/2009 (không tính Chủ nhật)
  • Địa điểm nhập học: 98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
  • Thí sinh trúng tuyển chưa nhận được giấy báo vẫn có thể nhập học theo thời gian quy định.
  • Xem danh sách trúng tuyển tại www.tdt.edu.vn

3.2 Chương trình liên kết

Các thí sinh không đạt điểm chuẩn NV2 có thể đăng ký vào các chương trình liên kết nước ngoài để lấy bằng đại học.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

 

Nơi nhận:
- Thường trực Ban chỉ đạo tuyển sinh (để báo cáo);
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Web trường;
- Lưu HĐTS, TCHC, ĐT.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỀN SINH
HIỆU TRƯỞNG

 

( Đã ký)


TIẾN SĨ LÊ VINH DANH