Tin tức - Sự kiện

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1, kỳ thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng, năm 2009

1. Bậc đại học

TT
Mã ngành
Tên ngành
1
101
2
102
3
103
4
104
5
105
6
106
7
107
8
108
9
201
10
300
11
301
12
401
13
402
14
403
15
404
16
405
17
501
18
502
19
701
20
704
21
707
22
800
23
406

2. Bậc cao đẳng

STT
Mã ngành
Tên ngành
1
C65
2
C66
3
C67
4
C69
5
C70
6
C71
7
C72