Tin tức - Sự kiện

HỘI THẢO "BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG"

Ngày 27/5/2008 Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức hội thảo "Bảo vệ môi trường và an toàn lao động". Đây là hội thảo đầu tiên tại thành phố đề cập đồng thời đến cả hai vấn đề liên hệ mật thiết với nhau nhằm mục tiêu hướng đến việc bảo vệ sức khỏe và tính mạng của con người, tạo diễn đàn trao đổi thông tin khoa học kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và an toàn lao động, góp phần vào quá trình phát triển bền vững tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Hội thảo có sự tham gia của trên 100 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực môi trường và an toàn lao động đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, như Sở tài nguyên và môi trường, Sở lao động thương binh và xã hội, các viện nghiên cứu, các trường đại học trên địa bàn thành phố tham dự. Hội thảo đã đưa ra các giải pháp về kỹ thuật và quản lý, góp phần bảo vệ môi trường và bảo vệ người lao động.

Các đại biểu trước giờ khai mạc.

TS. Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng
phát biểu khai mạc hội thảo.

TS. Nguyễn Văn Quán - Trưởng Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động -
Trường đại học Tôn Đức Thắng đang trình bày báo cáo tại hội thảo.

GS.TS. Lâm Minh Triết - Chủ nhiệm ngành Môi trường và Cấp thoát nước khoa MT&BHLĐ -
Trường đại học Tôn Đức Thắng đang trình bày báo cáo tại hội thảo.

KS. Huỳnh Tấn Dũng - Chánh thanh tra an toàn lao động - Sở LĐTB và Xã hội
Tp. Hồ Chí Minh đang trình bày báo cáo tại hội thảo.

PGS.TS. Đinh Xuân Thắng - Phó viện trưởng, Viện Tài nguyên môi trường Tp. HCM
phát biểu tại hội thảo.

PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn - Chi cục trưởng, Chi cục bảo vệ môi trường -
Sở Tài nguyên môi trường Tp. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Toàn cảnh tại tiểu ban "An toàn lao động".

Toàn cảnh hội thảo "Bảo vệ môi trường và An toàn lao động".