Tin tức - Sự kiện

Mở Cơ sở 2 tại Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà

Trường Đại học Bán công Tôn Đức Thắng chuẩn bị mở Cơ sở 2 tại Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà

Tại văn bản số 7082/UBND-VX ngày 19/10/2007, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý và đề nghị Bộ giáo dục và đào tạo xem xét cho phép Trường đại học bán công Tôn Đức Thắng được mở Cơ sở 2 tại số 22 Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.

Trước đó Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tại công văn số 432/TLĐ ngày 21/03/2007; Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà tại công văn số 6137/UBND-VX ngày 20/09/2007 cũng đã đồng ý cho Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hoà được liên kết với Trường đại học bán công Tôn Đức Thắng mở cơ sở thứ hai của nhà trường tại địa chỉ trên.

Dự kiến cơ sở Nha Trang của trường sẽ đi vào hoạt động và tuyển sinh khoảng 600 sinh viên cho khoá đầu tiên vào tháng 08/2008 với mục tiêu mở rộng điều kiện bảo đảm chất lượng, điều kiện hoạt động và đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh phía Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.